Amrywiaeth Ieithyddol yng Nghymru / Language Diversity in Wales

Croeso i gartref y gynhadledd Amrywiaeth Ieithyddol yng Nghymru.

Welcome to the homepage for the Language Diversity in Wales conference.

2ail Amryw-iath yng Nghymru: Ffiniau
2nd Language Diversity in Wales: Boundaries
8fed-9fed Gorffenndaf 2016
8th-9th July 2016
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
National Library of Wales, Aberystwyth

—————————————————————-

You can read about us here as well.

 Amryw-iaith